Vi är ägarnas leverantör av IT-drift och en samverkanspart
i kommunernas verksamhetsutveckling

Bolaget IT-kommuner i Skåne AB, Unikom, ägs av: