Vill du komma i kontakt med någon hos oss? 
Då går det bra att skicka ett mail till någon i ledningsgruppen för IT-kommuner i Skåne AB (Unikom).

Cecilia Alvesson
VD

Heinz Borchmann
IT-Chef
Avdelningschef Infrastruktur

Mattias Wedin
Avdelningschef
System & Utveckling

Sophie Möller
Avdelningschef
Servicedesk