Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon hos oss? 
Vänligen skicka ett mail till någon i ledningsgruppen för Unikom, IT-kommuner i Skåne AB.

Cecilia Alvesson
VD
r

Heinz Borchmann
IT-chef och avdelningschef Infrastruktur

Mattias Wedin
Avdelningschef
System och utveckling

Sophie Möller
Avdelningschef
Servicedesk

Napoleon Truedsson 
IT-strateg och avdelningschef Stab

Rulla till toppen