Vår resa

Unikoms resa startade som ett samarbete mellan IT-avdelningen i Hörby kommun och IT-enheten i Höörs kommun.  2011 sammanfogas dessa två till en IT-avdelning som får gå under namnet Unikom.

Ett år senare, 2012, påbörjar även Hässleholms och Östra Göinge kommuner en anslutning till Unikoms tekniska plattform. Kort därefter, 2013, inleds ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Höör, Hörby, Hässleholm och Östra Göinge med syftet att skapa en gemensam IT-driftsorganisation.

2015 föreslås kommunerna bilda ett kommunalt aktiebolag för IT-driften efter att man övervägt olika associationsformer. I anslutning till det väljer Hässleholms kommun att träda ur projektet.
 

Höör, Hörby och Östra Göinge fortsätter resan tillsammans. 
2016 bildas bolaget IT-kommuner i Skåne AB (Unikom).
Cecilia Alvesson anställs som VD. 

Under 2020 flyttade Osby kommun in till ”Unikom-familjen” och under 2021 knackar även kommunerna Sjöbo och Bromölla på. Ägarna beslutar att Sjöbo respektive Bromölla kommuners IT-miljö flyttas över till Unikom under 2022 och 2023.  

Besök kommunernas webbplatser för att få mer information om deras arbete