Bolaget driver och utvecklar den interna IT-verksamheten i kommuner.

Om oss
Unikom startade som ett samarbete över kommungränsen mellan Hörby och Höörs kommuners IT-avdelningar vilket formaliserades i en gemensam IT-avdelning i Hörby kommun den 1 januari 2011, vilket även innebar att Höörs kommuns centrala IT-miljö flyttades till Hörby kommunhus. 2012 togs beslutet att även Östra Göinge kommuns IT-avdelning skulle ingå i samarbetet och därefter påbörjades överföringen av deras IT-miljö till Hörby. 2015 togs beslutet att bolagisera IT-verksamheten, vilket realiserades 2016. 2019 togs beslutet att även Osby kommuns IT-verksamhet blir en del i bolaget.

It-bolaget ägs av följande kommuner.