Vi är ägarnas leverantör av IT-drift och en samverkanspart
i kommunernas verksamhetsutveckling

Bolaget IT-kommuner i Skåne AB (Unikom) ägs av: