Avdelningar

I dagsläget har bolaget nära 50 anställda med olika specialistkompetens. Vi har alla samma uppdrag men arbetar inom olika områden för att leverera en stabil, säker IT-drift, samt stödja våra sex ägare i samverkan och utvecklingsinsatser som kräver stöd av informations- och kommunikationsteknik.

Sammantaget arbetar vi tillsammans med ägarna för att erbjuda kommunernas medborgare en god service. Bolaget består av fyra avdelningar som arbetar nära varandra. Arbetet leds av VD, IT-chef och avdelningschefer. Tillsammans bildar de bolagets ledning. 

Ledningsgrupp

Cecilia Alvesson, VD
Heinz Borchmann, IT-chef
Mattias Wedin, Avdelningschef
Sophie Möller, Avdelningschef
Napoleon Truedsson, IT-strateg

Våra avdelningar

Rulla till toppen